உதவி தேவை?எங்களை தொடர்பு கொள்ள
 போம்

வரிச்சுருள்கள், ஆக்சுவேட்டர்ஸ்

தயாரிப்பு தேடல் வடிகட்டி
உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை ஆர்டர்
ASB510C801ND0LF KEMET SOLENOID PIEZO 51UM 150V 59
5: -
ASB340C801FD0LF KEMET SOLENOID PIEZO 34UM 150V 69
5: -
ASB680C801FD0LF KEMET SOLENOID PIEZO 68UM 150V 44
5: -
ASB680C801ND0LF KEMET SOLENOID PIEZO 68UM 150V 55
5: -
ASB340C801ND0LF KEMET SOLENOID PIEZO 34UM 150V 67
5: -
ASB510C801FD0LF KEMET SOLENOID PIEZO 51UM 150V 60
5: -
AE1010D44H40DF KEMET SOLENOID PIEZO 42.0UM 150V 89
12: $408.44300
AE0203D44H40DF KEMET SOLENOID PIEZO 42.0UM 150V 559
10: $73.45500
AE0505D16DF KEMET SOLENOID PIEZO 17.4UM 150V 561
10: $57.10400
AE1010D16DF KEMET SOLENOID PIEZO 18.4UM 150V 182
12: $145.66500
AE0505D44H40DF KEMET SOLENOID PIEZO 42.0UM 150V 333
10: $139.44000
AE0505D08DF KEMET SOLENOID PIEZO 9.1UM 150V 538
10: $52.20700
ASB170C801FD0LF KEMET SOLENOID PIEZO 17UM 150V 96
5: $302.53500
AE0203D08DF KEMET SOLENOID PIEZO 9.1UM 150V 1026
10: $23.46300
AE0203D16DF KEMET SOLENOID PIEZO 17.4UM 150V 856
10: $29.86200
ASB170C801ND0LF KEMET SOLENOID PIEZO 17UM 150V 102
5: $302.53500
AE0203D04DF KEMET SOLENOID PIEZO 4.6UM 150V 1248
10: $19.19700
AE0707D18H18DF KEMET KEMET AE RESIN 18.0UM 1700N 415
1: $86.32000
AE0505D18H18DF KEMET KEMET AE RESIN 18.0UM 800N 498
1: $60.67300
AE1010D08H09DF KEMET KEMET AE RESIN 8.5UM 3500N 189
1: $152.51250